ค้นหา
  • Admin

Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ


บทความเรื่อง Streetcar เครื่องกระตุ้นการพัฒนาเมืองสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

Smart Growth Thailand , AsiaMuseum Company


บทความนี้ของ The Courier-Journal เรื่อง Streetcar could put city on track for success เขียนโดย Porter Stevens มีสาระสำคัญที่ควรกล่าวถึงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคที่ว่า The municipalities that were first to install modern streetcar systems are discovering that streetcars are not just transportation systems — they're economic development engines  สรุปใจความได้ว่า เทศบาลทั่วไปไม่ได้มอง streetcar เป็นเพียงแค่ระบบขนส่งมวลชน แต่มองว่ามันคือเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้เขียนเห็นว่า Stevens เขียนบทความนี้ด้วยใจที่เป็นกลาง เขาไม่ได้สนับสนุน streetcar เสียจนเลอเลิศ แต่เขาได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นสำคัญๆ ที่ streetcar มีและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจ บทความนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่หน่วยงานการพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่งควรเข้าอ่าน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon