ค้นหา
 • Admin

กฎบัตรอาหารพัฒนา 40 ฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มเศรษฐกิจท้องถิ่นแปดหมื่นล้านกฎบัตรแห่งชาติชูกฎบัตรอาหารเป็นหัวหอกพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม ปี 2563 ออกแบบผังแม่บท 5 เมืองหลักลงทุนทันที ปี 2564-2565 พัฒนาเพิ่มเป็น 40 แห่ง เพิ่มขนาดเศรษฐกิจท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยแปดหมื่นล้านบาทในปี 2565

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผังแม่บทและการวางแผนการลงทุนฟาร์มอัจฉริยะ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ.ออนวัลเลย์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติร่วมกับกฎบัตรเชียงใหม่ กฎบัตรนครสวรรค์ กฎบัตรอุดรธานี กฎบัตรสระบุรี กฎบัตรระยอง กฎบัตรเมืองป่าตอง และกฎบัตรกระบี่ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างผังแม่บท ประมาณการลงทุน และผลตอบแทนเบื้องต้น ดังนี้


 1. ฟาร์มเชียงดาวฟาร์มเตย์ พื้นที่ 60 ไร่ มีกิจกรรมเศรษฐกิจ 12 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมฟาร์มเตย์และกิจกรรมกลางแจ้งเป็นรายได้หลัก งบประมาณลงทุนเบื้องต้น 5 ล้านบาท ผลตอบแทนช่วง 3 ปี 50 ล้านบาท (รอปรับปรุงผังเป็นห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่ง 2 ห้องและที่พัก 40 ห้อง) ผลตอบแทนต่อชุมชน 500 ล้านบาท

 2. ฟาร์มมิตเตอร์ชวนกระบี่ พื้นที่ 100 ไร่ 8 กิจกรรมเศรษฐกิจ มีรายได้จากกิจกรรมสเต้กเฮ้าส์และร้านอาหารพื้นถิ่นเป็นหลัก งบลงทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท ผลตอบแทนช่วง 3 ปีต่อชุมชน 2,500 ล้านบาท ผลประกอบการ 500 ล้านบาท

 3. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวและอาหารภาคกลางพื้นที่ 15 ไร่ 8 กิจกรรมเศรษฐกิจ รายได้หลักจาก rice cafe และผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น งบลงทุน 5 ล้านบาท รายได้จากการประกอบการ 50 ล้านบาท (รอปรับปรุงเป็น ห้องประชุมขนาด 50 ที่นั่งและที่พัก 20 ห้อง) ผลตอบแทนชุมชน 300 ล้านบาท

 4. ฟาร์มหนองย่างเสือมวกเหล็ก พื้นที่ 45 ไร่ 14 กิจกรรมเศรษฐกิจ งบลงทุน 5 ล้านบาท รายได้ทางตรง 50 ล้านบาท ผลตอบแทนต่อชุมชน 300 ล้านบาท

 5. ศูนย์อาหารเกษตรอัจฉริยะอุดรธานี พื้นที่ 60 ไร่ 8 กิจกรรมเศรษฐกิจ งบลงทุน 50 ล้านบาท รายได้จากการประกอบการ 500 ล้านบาทช่วง 3 ปีแรก ผลตอบแทนชุมชน 1,500 ล้านบาท

 6. ศูนย์การเรียนรูเกษตรอาหารพื้นถิ่นอำเภอสร้างคอม พื้นที่ 27 ไร่ 15 กิจกรรมเศรษฐกิจ รายได้หลักจากบริการจัดประชุมและอาหารพื้นถิ่น ลงทุน 5 ล้านบาท รายได้จากการประกอบการ 50 ล้านบาทในช่วง 5 ปีแรก ผลตอบแทนชุมชน 150 ล้านบาทนายฐาปนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนระยะ 3 ปี กฎบัตรของ 5 จังหวัดจะเพิ่มพื้นที่สมาร์ทฟาร์มรวมกันอย่างน้อย 40 แห่ง ประมาณการมูลค่าเศรษฐกิจที่สามารถผบิตได้ในปี 2565 ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นล้านบาท โดย แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์เกษตรและอาหารปลอดภัยจำนวน 1 แห่งมีพื้นที่ประมาณ 5 พันตารางเมตร เป็นศูนย์กระจายสินค้าและแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์วิถีอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมอาหารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกฎบัตรอ่หารจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Food Innopolis ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)


ต่อจากนี้ โครงการจะจัดประชุมทบทวนผังแนวคิดการออกแบบและพิจารณาแผนการลงทุนและการก่อสร้างอีกครั้ง โดยจัดที่มวกเหล็กวันที่ 10 มกราคม 2563 นครสวรรค์ 14 มกราคม 2563 เชียงใหม่ 29 มกราคม 2563 ส่วนการจัดประชุมของจังหวัดอุดรธานี ระยอง กระบี่ และป่าตอง จะกำหนดต่อไป


ดู 142 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

 • สมาคมการผังเมือง
 • Smart Growth
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon