ค้นหา
  • Admin

กฎบัตรแห่งชาติกับกลไกดนตรีศิลป์กระตุ้นความร่วมมือชุมชน


ฐาปนา บุณยประวิตร

Thapana.asia@gmail.com


กฎบัตรแห่งชาติเริ่มต้นใช้กลไกศิลปะดนตรีพื้นบ้านเปิดตัวโครงการพัฒนาเร่งด่วนของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter Flagship Program) ดำเนินการในพื้นที่ 3 กฎบัตร ประกอบด้วย กฎบัตรเชียงใหม่ กฎบัตรนครสวรรค์ และกฎบัตรรัตนโกสินทร์ รวมทั้ง ใช้กลไกนี้ สร้างความร่วมมือของชุมชนขับเคลื่อนการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชนโดยโครงการนำร่องกิจกรรมแรกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ งานถนนดนตรี หรือ Music on the Street ของกฎบัตรเชียงใหม่ ซึ่งกฎบัตรเชียงใหม่ได้ร่วมกับสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ (CMSAA) วงล้านนาออร์เคสตร้า วงท้องฟ้า-ลายเมือง วงนิมมาน สตรีทออร์เคสตร้า ปอนอร์ทเกต วงคลีโพ วง Rafael Lopez Sanchez ชุมชนล่ามช้าง พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ จัดงานบริเวณหน้าวัดล่ามช้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างการรับรู้โครงการ Chiangmai Creative Mind 2020 ที่จะจัดในเดือนเมษายน 2563 สามารถกระตุ้นความร่วมมือของชุมชนล่ามช้างและชุมชนข้างเคียงเพื่อคิดค้นการวางแผนยุทธศาสตร์ชุมชนได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ ได้หารือแผนการฟื้นฟูถนนทางเดินด้านหน้าวัดล่ามช้างที่จะพัฒนาเป็น street mall พร้อม street lighting และการออกแบบสภาพด้านหน้าอาคาร เสริมทัศนียภาพพื้นที่ สำหรับกิจกรรมถนนดนตรีครั้งต่อไป กฎบัตรเชียงใหม่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนช้างม่อย จัดงานกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป คาดหวังในการสร้างการรับรู้โครงการ Chiangmai Creative Mind 2020 ในพื้นที่ชุมชนจีนและชนเผ่าที่อยู่อาศัยในบริเวณย่านช้างม่อยและชุมชนข้างเคียงกฎบัตรที่สองที่จะดำเนินการตามเป้าหมายกฎบัตรแห่งชาติได้แก่ กฎบัตรรัตนโกสินทร์ ที่นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ โดยจะจัดงาน Rattanakosin Music Month of Art#1 ซึ่งจะจัดบริเวณอาคารยอดพิมาน ท่าเตียน โดยคาดว่าจะกำหนดจัดงานในช่วงสัปดาห์ที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใช้ theme งานดนตรีพื้นบ้านรัตนโกสินทร์ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายการสร้างการรับรู้โครงการ Bangkok International Digital Art and Design 2020 ที่จะจัดใหญ่ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้


สำหรับกิจกรรมที่สามเป็นของกฎบัตรนครสวรรค์ คาดว่าจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่สองเดือนมกราคม 2563 ช่วงก่อนวันตรุษจีน ในงานนี้จะผสมผสานดนตรีจีนพื้นบ้านเข้ากับดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง คาดหวังการสร้างการรับรู้โครงการ Nakhon Sawan International Arts and Eat 2020 ที่จะจัดในเดือนพฤษภาคม 2563กฎบัตรแห่งชาติมีเป้าหมายสร้างการรับรู้โครงการเร่งด่วน และใช้โอกาสการจัดกิจกรรมดนตรีศิลป์สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ การฟื้นฟูเมือง และการร่วมคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต สำหรับโครงการต่อไปจะร่วมจัดกับกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง กฎบัตรกระบี่ กฎบัตรอโศก-พระรามเก้า กฎบัตรเตาปูน-บางโพ และกฎบัตรสระบุรีต่อไป

ดู 97 ครั้ง

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon