ค้นหา
  • Admin

เอกสารโปรแกรมรางวัลการวางแผนแห่งชาติ

เอกสารโปรแกรมรางวัลการวางแผนแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่าง
1. เอกสารผลการศึกษารางวัลต่างประเทศ

คลิก...ดาวน์โหลดเอกสารผลการศึกษารางวัลต่างประเทศ


2. เอกสารสไลด์นำเสนองานประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562

คลิก...ดาวน์โหลดเอกสารสไลด์นำเสนองานประชุมครั้งที่ 1


3. เอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562

คลิก...ดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมครั้งที่ 1

คลิก...ดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ 1


4. เอกสารสไลด์นำเสนองานประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

คลิก...ดาวน์โหลดสไลด์นำเสนองานประชุมครั้งที่ 2

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น