ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน


บทความเรื่อง เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND)

ยกร่างโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

บทความนี้เขียนขึ้นในปี 2551 เพื่อแนะนำเกณฑ์ Smart Growth สำหรับผู้เริ่มต้นการศึกษาแนวทางการวางผังและออกแบบเมืองตามแบบอย่างของเมืองและรัฐในทวีปอเมริกาเหนือ เนื่องจากเป็นบทความเก่า ดังนัน เนื้อหาบางประการได้เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น การเพิ่มเกณฑ์ของ LEED-ND จาก 3 เป็น 5 ข้อในปัจจุบัน และการเพิ่มรายละเอียดนโยบายและการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดลงสู่การปฏิบัติซึ่งได้เพิ่มโปรแกรมการจัดการผังที่ประกอบด้วยแนวทางในการจัดทำแผนงานและโครงการ พร้อมทั้งแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเติบโตอย่างชาญฉลาด ควรทำความเข้่าใจเกณฑ์ 10 ข้อและแนวทางการออกแบบที่ LEED-ND นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบย่าน และการนำเกณฑ์ไปใช้สำหรับการวางผังภาคเป็นการเบื้องต้นจากบทความนี้ สำหรับรายละเอียด ความก้าวหน้าในทางวิชาการผังเมืองอื่นๆ ขอให้ศึกษาจากบทความฉบับก่อนๆ และบทความฉบับต่อไปที่ผมและ Smart Growth Thailand จะนำลงในเว็บ หรือติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของวิชาการการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่เพจ Smart Growth Thailand


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon