ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน


บทความเรื่อง เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND)

ยกร่างโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

บทความนี้เขียนขึ้นในปี 2551 เพื่อแนะนำเกณฑ์ Smart Growth สำหรับผู้เริ่มต้นการศึกษาแนวทางการวางผังและออกแบบเมืองตามแบบอย่างของเมืองและรัฐในทวีปอเมริกาเหนือ เนื่องจากเป็นบทความเก่า ดังนัน เนื้อหาบางประการได้เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น การเพิ่มเกณฑ์ของ LEED-ND จาก 3 เป็น 5 ข้อในปัจจุบัน และการเพิ่มรายละเอียดนโยบายและการนำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดลงสู่การปฏิบัติซึ่งได้เพิ่มโปรแกรมการจัดการผังที่ประกอบด้วยแนวทางในการจัดทำแผนงานและโครงการ พร้อมทั้งแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเติบโตอย่างชาญฉลาด ควรทำความเข้่าใจเกณฑ์ 10 ข้อและแนวทางการออกแบบที่ LEED-ND นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบย่าน และการนำเกณฑ์ไปใช้สำหรับการวางผังภาคเป็นการเบื้องต้นจากบทความนี้ สำหรับรายละเอียด ความก้าวหน้าในทางวิชาการผังเมืองอื่นๆ ขอให้ศึกษาจากบทความฉบับก่อนๆ และบทความฉบับต่อไปที่ผมและ Smart Growth Thailand จะนำลงในเว็บ หรือติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของวิชาการการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่เพจ Smart Growth Thailand


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น