ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับการสร้างเมืองสุขภาวะ (Smart Growth Principles for Healthier Cities)


เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับการสร้างเมืองสุขภาวะ (Smart Growth Principles for Healthier Cities)


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)


การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) มีเป้าหมายโดยตรงในการวางผังและออกแบบให้เกิดเมืองแห่งสุขภาวะ (Healthier Cities) โดยใช้โครงสร้างทางกายภาพที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูแล้วเป็นเครื่องระตุ้นกิจกรรมการใช้ชีวิต การเศรษฐกิจ และการนันทนาการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ สร้างสถานที่สาธารณะ สร้างสถานที่ที่มีความงดงามด้านทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและสัมผัสได้

ภาพจาก New World Economic.com


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดกับการสร้างเมืองสุขภาวะ - ดาวน์โหลด

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon