ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี


บทความนี้เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร

บทความเกณฑ์การวางผังและการออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ตอนที่ 4 เรื่อง รูปแบบและลำดับศูนย์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD Typology นี้ ผู้เขียนต้องการทำความเข้าใจถึงแนวทางในการออกแบบพื้นที่รอบสถานีซึ่งได้แบ่งออกตามลำดับชั้นตามศักย์ของศูนย์และลำดับเมืองของ The Transect เพื่อให้นักผังเมืองและสถาปนิกผู้ออกแบบได้วางผังกำหนดที่ต้ังสถานี  ขอบเขตพื้นที่พัฒนา และออกแบบรายละเอียดภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  โดยท่านที่สนใจแนวทางในการวางผังและการออกแบบ  ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากบทความตอนก่อนๆ


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด - ดาวน์โหลด

ดู 84 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon