ค้นหา
  • Admin

เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตอนที่ 1


บทความเรื่อง เกณฑ์การวางผังและการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตอนที่ 1 (Planning and Design Principles for Transit-Oriented Development)


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


บทความนี้แสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน รูปแบบเมือง เส้นทางของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน การประยุกต์เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ในการวางผังและออกแบบพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชน สำหรับแนวทางในการออกแบบพื้นที่สองข้างทางรถไฟฟ้า (Transit Corridor) จะกล่าวถึงในบทความตอนที่ 2


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เอกสารประกอบการดาวน์โหลด

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น