ค้นหา
  • Admin

ลอส แองเจลิส เมื่องที่ระบบการวางแผนล้มเหลว


โดย ฐาปนา บุญยประวิตร


หน้งสือ Planning Los Angeles เขียนโดยศาสตราจารย์ David C. Sloane ผู้อำนวยการ Price School of Public Policy มหาวิทยาลัย Southern California และผู้ช่วยบรรณาธิการ Journal of The American Planning Association (APA) รวมทั้งหลาย ๆ บทวิภากษ์ได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่เกิดจากความล้มเหลวของการผังเมือง ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน โดยภาวะความล้มเหลวที่เกิดจากแผนอาจทำให้เรียกเมืองเหล่านั้นว่าเป็น unplanned City ซึ่งวันนี้เราจะมาดูข้อวิภากษ์ของ Sloane ถึงสาเหตุที่กล่าวว่า เมืองลอส แองเจลิส เป็นเมืองที่ไม่ประสบความสำเร็จในการวางแผนอย่างไร


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon