ค้นหา
  • Admin

ภาระของโลกและเมืองจากการจัดสรรบ้านเดี่ยวและการกระจัดกระจายของเมือง


ภาระของโลกและเมืองจากการจัดสรรบ้านเดี่ยวและการกระจัดกระจายของเมือง


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra)

U.S. EPA รายงานว่า  การจัดสรรบ้านเดี่ยวในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างมากระหว่างทศวรรษ 1960-1975 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชานเมืองทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่ม Baby Boomer อย่างไรก็ตาม  การแผ่ขยายดังกล่าวได้เริ่มลดลงตั้งแต่ทศวรรษ 1990  เนื่องจากประชากรในกลุ่ม generation X และ Y เปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยจากย่านชานเมืองมาเป็นพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง  ประกอบการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ทำให้โครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวย่านชานเมืองที่ก่อสร้างไปก่อนหน้าถูกทิ้งร้าง ส่วนหนึ่งได้แปรสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรมปล่อยเป็นภาระของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงฟื้นฟูจนปัจจุบัน

ภาพแสดงโครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวในพื้นที่การเกษตรทิ้งร้างบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางในปี พ.ศ.2553 (ที่มา:  บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด)


ไฟล์ประกอบเอกสาร

ภาระของโลกและเมืองจากการจัดสรรบ้านเดี่ยวและการกระจัดกระจายของเมือง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น