ค้นหา
  • Admin

ผังเมืองไทยกับศักยภาพในการยกระดับทางเศรษฐกิจ


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


วันนี้เราจะหาคำตอบว่า ทำไมการผังเมืองของไทยจึงไม่มีศักยภาพในการยกระดับทางเศรษฐกิจ และด้วยเหตุใดประชาชนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า การผังเมืองเป็นเพียงแค่การกำหนดสีลงบนแผนที่และบังคับให้ประชาชนทำตาม แท้จริงแล้ว การผังเมืองหรือการวางแผนเมืองนั้นเป็นนโยบายสาธารณะที่อาศัยปัจจัยทางกายภาพสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน หรืออีกนัยหนึ่ง การผังเมืองก็คือศาสตร์ที่สร้างสรรค์กายภาพบังคับให้คนมีพฤติกรรมการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดความประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ประโยคแรกที่กล่าวว่าทำให้เกิดความยั่งยืนนั้นเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจ แต่สำหรับประโยคที่ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นั้น ประชาชนโดยทั่วไปคงจะนึกไม่ออกว่า การผังเมืองจะมีความสัมพันธ์กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร และหากคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดจากการเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ ประชาชนก็จะยิ่งมีคำถามต่ออีกว่า แล้วการผังเมืองหรือการออกแบบกายภาพเมืองมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ


เพื่อให้ง่ายในการตอบคำถาม อันดับแรกเราลองมาดูพัฒนาการของระบบการผังเมืองของโลกและความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ อันดับต่อมาเราจะพิจารณากันว่า ไทยเราใช้ได้ใช้วิชาการผังเมืองอย่างเต็มตามรูปแบบหรือไม่ และอะไรคือปัญหาที่ทำให้การผังเมืองของไทยไม่ได้ตอบสนองต่อภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


ดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น