ค้นหา
  • Admin

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 สำเร็จลง สมาคมการผังเมืองไทยต้องขอขอบคุณทีมปฎิบัติงาน SG-ABC + Asia Spaces Planning พร้อมกับทีม สกสว.ทีมผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะพิธีกรและทีมสนับสนุนวิชาการ

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ

ดร.พัฒนพงษ์ โตภาคงาม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์

ผศ.ดร.มณฑล จีนทร์แจ่มใส

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

รวมทั้งท่านประธานกฎบัตรจาก 6 จังหวัด

ท่านผู้แทนหน่วยงาน เทศบาล และทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
ดู 19 ครั้ง

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon