ค้นหา
  • Admin

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 สำเร็จลง สมาคมการผังเมืองไทยต้องขอขอบคุณทีมปฎิบัติงาน SG-ABC + Asia Spaces Planning พร้อมกับทีม สกสว.ทีมผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะพิธีกรและทีมสนับสนุนวิชาการ

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ

ดร.พัฒนพงษ์ โตภาคงาม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์

ผศ.ดร.มณฑล จีนทร์แจ่มใส

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

รวมทั้งท่านประธานกฎบัตรจาก 6 จังหวัด

ท่านผู้แทนหน่วยงาน เทศบาล และทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด