ค้นหา
  • Admin

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5

งานประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 สำเร็จลง สมาคมการผังเมืองไทยต้องขอขอบคุณทีมปฎิบัติงาน SG-ABC + Asia Spaces Planning พร้อมกับทีม สกสว.ทีมผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะพิธีกรและทีมสนับสนุนวิชาการ

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ

ดร.พัฒนพงษ์ โตภาคงาม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์

ผศ.ดร.มณฑล จีนทร์แจ่มใส

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

รวมทั้งท่านประธานกฎบัตรจาก 6 จังหวัด

ท่านผู้แทนหน่วยงาน เทศบาล และทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon