ค้นหา
  • Admin

ความกล้าหาญของเทศบาลนครเกาะสมุยในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่นันทนาการริมน้ำชุมชนหัวถนน


โดย ฐาปนา บุณยประวิตร


ปีงบประมาณ 2553 เทศบาลนครเกาะสมุยได้มอบหมายบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัดศึกษาออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนหัวถนน-บางน้ำจืด  โดยแบ่งภารกิจออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคารพื้นถิ่นบริเวณชุมชนหัวถนน ส่วนที่สองเป็นการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นันทนาการริมน้ำหัวถนน-บางน้ำจืด โดยมีวัตถุประสงค์การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นสถานที่นันทนาการริมน้ำ (waterfront) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะพิเศษ (The Great Public Spaces) แห่งใหม่ของเกาะสมุย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลฯ ได้เริ่มการก่อสร้างตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูในระยะที่ 1 และปีงบประมาณ 2558 จะดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 และ 3


ไฟล์ประกอบเอกสาร

ความกล้าหาญของเทศบาลนครเกาะสมุยในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่นันทนาการริมน้ำชุมชนหัวถนน

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon