ค้นหา
  • Admin

ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)

ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)

โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง เขียนเมื่อ: 24/05/54


วิชาชีพด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานนัก โดยมีระยะเวลาร่วม ประมาณ 30 กว่าปี แต่ในต่างประเทศนั้นมีระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี ในระยะที่ผ่านมา วิชาชีพการออกแบบชุมชนเมืองได้ผ่านการสร้างองค์ ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยแนวคิดของขอบเขตด้านอาชีพ การออกแบบชุม ชนเมืองในต่างประเทศนั้นผู้เขียนขอหยิบยกบทความแปลจาก อเล็ค กริสเกอร์ (Alex Krieger) ศาสตราจารย์นักวิชาการการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ( Alex Krieger, Urban Design Futures, 20.) ซึ่งได้ไว้กล่าวว่า ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองนั้น ยังคงยึดตามแนวทางเดิม เหมือนอย่างที่ โฮเซ หลุยส์ เซิท (José Luis Sert) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ได้ระบุไว้ในการประชุมที่ฮาวาร์ดในปี ค.ศ.1956 ว่า “การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ สมมุติฐานระหว่างการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม”ไฟล์ประกอบเอกสารขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น