ค้นหา
  • Admin

ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง
อเล็ค กริสเกอร์ (Alex Krieger) ศาสตราจารย์นักวิชาการการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Alex Krieger, Urban Design Futures, 20.) กล่าวว่าขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมืองนั้นยังคงยึดตามแนวทางเดิม เหมือนอย่างที่โฮเซ หลุยส์ เซิท (José Luis Sert) ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ได้ระบุไว้ในการประชุมที่ฮาวาร์ดในปี ค.ศ. 1956 ว่า "การออกแบบชุมชนเมืองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ สมมุติฐานระหว่างการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรม" โดยได้อธิบายไว้ 10 ประเด็น...


ดาวน์โหลด ตอนที่ 1 , ดาวน์โหลด ตอนที่ 2

โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : สถาปนิกผังเมือง


เขียนเมื่อ : 24/05/54

ไฟล์ประกอบเอกสาร

ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 1)

ขอบเขตด้านอาชีพของนักออกแบบชุมชนเมือง (ตอนที่ 2)

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น