ค้นหา
  • Admin

การใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางผังของประเทศสิงคโปร์
สรุปแนวทางของ Smart Growth ที่นำมาใช้สำหรับการกำหนดกรอบแนวคิดการวางผังของสิงคโปร์

การใช้ที่ดินแบบผสมผสานการการสนับสนุนการเชื่อมต่อชุมชนและย่านด้วยการเดินการสร้างโอกาสและทางเลือกที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรทุกระดับรายได้การสร้างชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษและความผูกพันธ์กับสถานที่การรักษาที่โล่ง  พื้นที่ธรรมชาติและที่เสี่ยงการจัดหาทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

singapore_master_plan_2008.pdf - ดาวน์โหลด

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น