ค้นหา
  • Admin

การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่


บทความรื่อง การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ Completed  Streets : Design Innovation for Livable Cities


เขียนโดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)

บทความนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดประวัติพัฒนาการถนนแบบสมบูรณ์ หลักการออกแบบ แนวคิดด้านความปลอดภัยของถนน ขั้นตอนการปฏิบัติการออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ และเทคนิคการจำลองสถานการณ์จริงในกระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Pop-Up Planning) บทความนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้บริหารเมืองในการนำไปปฏิบัติปรับปรุงฟื้นฟูถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างเศรษฐกิจ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับดาวน์โหลด

ดู 135 ครั้ง0 ความคิดเห็น