ค้นหา
  • Admin

การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่


บทความรื่อง การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ Completed  Streets : Design Innovation for Livable Cities


เขียนโดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)

บทความนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดประวัติพัฒนาการถนนแบบสมบูรณ์ หลักการออกแบบ แนวคิดด้านความปลอดภัยของถนน ขั้นตอนการปฏิบัติการออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ และเทคนิคการจำลองสถานการณ์จริงในกระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Pop-Up Planning) บทความนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้บริหารเมืองในการนำไปปฏิบัติปรับปรุงฟื้นฟูถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างเศรษฐกิจ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับดาวน์โหลด

ดู 0 ครั้ง

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon