ค้นหา
  • Admin

การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่


บทความรื่อง การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ Completed  Streets : Design Innovation for Livable Cities


เขียนโดย ศิวพงศ์ ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)

บทความนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดประวัติพัฒนาการถนนแบบสมบูรณ์ หลักการออกแบบ แนวคิดด้านความปลอดภัยของถนน ขั้นตอนการปฏิบัติการออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ และเทคนิคการจำลองสถานการณ์จริงในกระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Pop-Up Planning) บทความนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้บริหารเมืองในการนำไปปฏิบัติปรับปรุงฟื้นฟูถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างเศรษฐกิจ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความสำหรับดาวน์โหลด

ดู 99 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon