ค้นหา
  • Admin

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกาบทความเรื่อง การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา หรือ Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development in USA.


แปลและเรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Email: thapana.asia@gmail.com)


บทความนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมทางการเงินที่ U.S.Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA ใช้ในการกระตุ้นให้เมืองและชุมชนลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และต้องการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สหรัฐฯ มีอยู่เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะได้นำประยุกต์ใช้ สำหรับรายละเอียดการประยุกต์ใช้ของเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ ท่านที่สนใจขอให้รออ่านจากหนังสือ แนงทางการออกแบบ TOD ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจัดพิมพ์เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 0 ครั้ง

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon