ค้นหา
  • Admin

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกาบทความเรื่อง การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา หรือ Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development in USA.


แปลและเรียบเรียงโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra/Email: thapana.asia@gmail.com)


บทความนี้ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นนวัตกรรมทางการเงินที่ U.S.Environmental Protection Agency หรือ U.S.EPA ใช้ในการกระตุ้นให้เมืองและชุมชนลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และต้องการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่สหรัฐฯ มีอยู่เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะได้นำประยุกต์ใช้ สำหรับรายละเอียดการประยุกต์ใช้ของเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ ท่านที่สนใจขอให้รออ่านจากหนังสือ แนงทางการออกแบบ TOD ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะจัดพิมพ์เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้


ไฟล์ประกอบเอกสาร

เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon