ค้นหา
  • Admin

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมืองบทความเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน

(Urban Retail Planning and Development: Economy and trade promotion with the use of walkable cities)


เขียนโดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบสำหรับนักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก และผู้บริหารเมืองเพื่อ

บูรณาการแผนและผังสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบสร้างย่านใจกลางเมืองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าปลีกและการนันทนาการให้มีชีวิตชีวา


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความ อ.เต้ urban retail

ดู 0 ครั้ง

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon