ค้นหา
  • Admin

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมืองบทความเรื่อง การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน

(Urban Retail Planning and Development: Economy and trade promotion with the use of walkable cities)


เขียนโดย ศิวพงศ์  ทองเจือ : อาจารย์/นักออกแบบชุมชนเมือง (Email: Siwa_thong@yahoo.co.th)


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอนวัตกรรมการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวคิดการออกแบบสำหรับนักผังเมือง นักออกแบบชุมชนเมือง สถาปนิก และผู้บริหารเมืองเพื่อ

บูรณาการแผนและผังสำหรับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการออกแบบสร้างย่านใจกลางเมืองด้วยระบบเศรษฐกิจการค้าปลีกและการนันทนาการให้มีชีวิตชีวา


ไฟล์ประกอบเอกสาร

บทความ อ.เต้ urban retail

ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ASIA SPACE PLANNING CO., LTD

44,66 FL4, Pailin, Rattanathibet 28, Bang Kra Sor, Muang, Nonthaburi, 11000

Tel. 02 965 8821  Email asiaspaceplanning@gmail.com

  • สมาคมการผังเมือง
  • Smart Growth
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon